APPLITE 2.0

PRODUCT CODE

I04

PRODUCT FEATURES

Chiếc vali Applite 2.0 có trọng lượng siêu nhẹ, với khoang chứa hành lý tối ưu rộng rãi, hệ thống bánh xe 360º. Khóa TSA tiêu chuẩn Mỹ, túi ngoài truy cập nhanh. Đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của bạn.

SPECIFICATIONS

CODE: I04*56001

DIMENSIONS: 24 x 36 x 55 cm

VOLUME: 32L

WEIGHT: 2.2 kg

WARRANTY: 3 years

CODE: I04*38001

DIMENSIONS: 24 x 36 x 55 cm

VOLUME: 32L

WEIGHT: 2.2 kg

WARRANTY: 3 years

CODE: I04*51001

DIMENSIONS: 24 x 36 x 55 cm

VOLUME: 32L

WEIGHT: 2.2 kg

WARRANTY: 3 years

CODE: I04*56004

DIMENSIONS: 28 x 44 x 69 cm

VOLUME: 68L

WEIGHT: 2.7 kg

WARRANTY: 3 years

CODE: I04*38004

DIMENSIONS: 28 x 44 x 69 cm

VOLUME: 68L

WEIGHT: 2.7 kg

WARRANTY: 3 years

CODE: I04*51004

DIMENSIONS: 28 x 44 x 69 cm

VOLUME: 68L

WEIGHT: 2.7 kg

WARRANTY: 3 years

CODE: I04*56003

DIMENSIONS: 31 x 49 x 82 cm

VOLUME: 105L

WEIGHT: 3.2 kg

WARRANTY: 3 years

CODE: I04*51003

DIMENSIONS: 31 x 49 x 82 cm

VOLUME: 105L

WEIGHT: 3.2 kg

WARRANTY: 3 years

CODE: I04*38003

DIMENSIONS: 31 x 49 x 82 cm

VOLUME: 105L

WEIGHT: 3.2 kg

WARRANTY: 3 years

pop-trungtambaohanh-3006-01

Powered by WordPress Popup